fbpx

Nubia, BR

Som författare, Yogini, lärarutbildare och Odissidansös har Nubia Teixeira ägnat sig under de senast 29 åren åt undervisning av olika aspekter av yoga. Perceiving Yoga as a healing art, Nubia som uppfattar yoga som en helande konst och hennes unika undervisning reflekterar hennes förfinade koppling till denna urtida kunskap.

Workshop

Nubia introducerar dig till hennes vision om hur du kan försköna och förstärka dina yogaasanas med mudras som är symboliska representationer av yogans gudar och gudinnor som uttrycker naturens skönhet på ett poetiskt vis. Hennes strävan är att ge dig en resurs till grace i dina yogaövningar genom att överföra hangesternas nycklar.”’